Overload/Overrange Arasındaki Fark Nedir?

Tork transdüserlerini değerlendirirken ve belirlerken kolayca gözden kaçan ancak son derece kritik iki parametre şunlardır: Mekanik Overload Değeri ve Elektriksel Overrange. Her ikisi de önemlidir, ancak çoğu zaman kafa karıştırır ve yanlış anlaşılır.

Overload (Aşırı Yük): Sensör için mekanik bir güvenlik faktörünü temsil eder. Normalde sensör tam ölçek derecesinin yüzdesi olarak ifade edilir, akma veya fiziksel deformasyondan önce sensörün maksimum yük limitidir. S.Himmelstein and Company ürünleri, çeşitli aşırı yük oranlarında mevcuttur – tipik olarak %200, %400 ve hatta %1.000. Sensörler, mekanik aşırı yük derecesinin yarısında veya altında çalışmak üzere sonsuz yorulma ömrü için tasarlanmıştır. Aşırı yük derecesinin yarısından tam aşırı yük derecesine kadar olan aşırı yük bölgesi, ara sıra meydana gelen beklenmeyen olaylar için güvenlik faktörü olarak ayrılmalıdır. Aşırı yük bölgesinde çalıştırma, üniteye hemen zarar vermez, ancak aşırı yük bölgesinde tekrarlanan çalıştırma veya sık döngüler, yorulma ömrünü sonlu bir değere düşürür ve sonunda bir yorulma arızasına yol açabilir. Tam aşırı yük derecesinin üzerinde çalıştırma, fiziksel deformasyona veya sensör elemanının veya gerinim ölçerlerin akmasına neden olabilir. Bu yükleme, feci bir arızaya neden olmayacak, ancak önemli bir kalıcı sıfır ofseti oluşacaktır.

Örnek olarak, %400 aşırı yük oranına sahip 1.000 lbf-in (113 Nm) sensör, maksimum 4.000 lbf-in (452 Nm) aşırı yüke sahip olacaktır. Sonsuz yorulma ömrü yükleme limiti, aşırı yük derecesinin yarısı yani 2.000 lbf-in (226 Nm) olacaktır. 2.000 lbf-in (226 Nm) ile 4.000 lbf-in (452 Nm) arasındaki çalışma üniteye zarar vermez ancak yorulma ömrünü düşürmeye başlar. 4.000 lbf-in üzerindeki yüklemeler ise kalıcı bir sıfır ofseti yaratır.

Overrange: Sensörlerin elektriksel çıkış sinyaliyle ilgili bir parametredir. Sensör tam ölçek derecesinin yüzdesi olarak da ifade edilir ve çıkış voltajının tam ölçeğin ötesine ne kadar geçebileceğini gösterir. S. Himmelstein ve Company sensörlerinin çoğu artık sensör gerinim ölçer sinyalinin işlenmesi için entegre sinyal koşullandırma elektroniği içermektedir. Analog çıkışlar normalde 10 Vdc’nin sensör tam ölçek derecesine eşit olacağı şekilde yapılandırılır. Çoğu üreticinin aksine, Himmelstein sensörlerinin çıkışları tam ölçekte veya 10 Vdc’de kırpılmaz, tipik olarak çıkış sinyalinin 15 Vdc’ye kadar uzamasına izin veren %150’lik bir aralık aşımına sahip olacaklardır. Bu özellik, dönen uygulamalarda kaçınılmaz olan, tam ölçekte veya buna yakın ölçekte meydana gelen salınımlı sinyal bileşenlerinin kırpılmasını önleyecektir. Sonuç, ortalama değerin daha doğru bir temsili olacaktır.